SiteName=Zugiut
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > גבולות בזוגיות
גבולות בזוגיות גבולות בזוגיות
מציג 1-5 מתוך 5 עמודים של רב המכר "מהות הזוגיות" 1
בני הזוג בני חורין אחראיים. בני הזוג בני חורין אחראיים. בני זוג השרויים במשבר, הנובע מיחס רע או בשל חילוקי דעות תהומיים או אולי בשל התקף קנאה קיצוני, עלולים לסיים חלילה בפרידה. את עיקרון...
מימוש החירות<br />בגבולות המוסר<br />וצוו המצפון. מימוש החירות
בגבולות המוסר
וצוו המצפון.
האדם משית על עצמו הגבלות ואיסורים ע״פ צוו מצפונו. חיוני לאדם לגלות את גבולות חירותו, בינו לעצמו ובינו לזולתו. לעיתים ימתח את החבל ...
גבול דק חוצץ<br />בין חירות להפקרות. גבול דק חוצץ
בין חירות להפקרות.
החירות כרוכה בטבורה באחריות גדולה. לשמור על הבית. את הפתיחות ניתן לקיים רק בעיניים פקוחות. פיכחון חושים וחלילה לא שכרון חושים. שאם...
אין הצדקה<br />להטלת איסורים הדדית. אין הצדקה
להטלת איסורים הדדית.
רבים פוחדים לשחרר. החופש של בן הזוג מסוכן בעיניהם. החופש נתפס כהצבת מכשול בפני עיוור. כמו מדרגות בלי מעקה בטיחות. הללו פוחדים ליפו...
כיבוד האוטונומיה האישית כיבוד האוטונומיה האישית ההתייחסות ההולמת בין בני הזוג לחירותם ולפרטיותם מתבססת על עקרון האוטונומיה. לכל אחד מבני הזוג ישנו אזור פרטי, שקיומו קדם להתהוותה ...

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

מכון "לה-וידה" מודה לך על פנייתך