SiteName=Zugiut
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > טבע מיני מנטלי
טבע מיני מנטלי טבע מיני מנטלי
מציג 1-2 מתוך 2 עמודים של רב המכר "מהות הזוגיות" 1
התדר הנשי באדם התדר הנשי באדם בכל אדם מתקיים חלק מסוים של נשיות + חלק מסוים של גבריות. כל אדם מקיים חלק מסוים מהערכים הנשיים האמונה בעתיד טוב יותר. השאיפה ל...
להיות נאמנים<br />לטבענו המיני־מנטלי. להיות נאמנים
לטבענו המיני־מנטלי.
יש לנו נטיה, ״לעבוד על עצמנו בעיניים״ ולא להיות נאמנים לטבענו המיני־מנטלי, מתוך מניעים כמו - מעמדנו האישי - אגו - כ...

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

מכון "לה-וידה" מודה לך על פנייתך