SiteName=Zugiut
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > מרצה - מורה לזוגיות
חיפוש
שלח
שלח
כניסה ליועצים

מרצה - מורה לזוגיות

היועצים בשיר"ז לפי התמחות

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

מרצה - מורה לזוגיות
מרצה - מורה לזוגיות באזור הדרום
מרצה - מורה לזוגיות באזור ירושלים
מרצה - מורה לזוגיות באזור המרכז
מרצה - מורה לזוגיות באזור השרון
מרצה - מורה לזוגיות באזור הצפון