SiteName=Zugiut
סגור
פייסבוק אינו מגיב לבקשה שלך מכאן. נא להזין כאן כתובת מייל פעילה.
נא שילחו לי קישור כניסה אישי
הזינו את הדואר האלקטרוני חוקי
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > משבר בזוגיות >

דמות טרגית —

<div>דמות טרגית —</div> <div>הורה לחוד ומאהב לחוד.</div>

דמות טרגית —
הורה לחוד ומאהב לחוד.

ההורה המשני, שהלך בעקבותיו של ההורה העיקרי, במשאלתו לעשות ילדים, עשה זאת, כמעט אך ורק, מתוך היותו הוא עצמו המאהב הרומנטי. מאז מעל ראשו מרחפת סכנה איומה, שיום בהיר אחד יתבשר בבשורה המרה, כי הודח מתפקידו וממעמדו כמאהב (מישהו אחר כבר יהיה המאהב) ומעתה נגזר עליו להיות הורה ״קצוץ כנף״ (המאהב יגור עם ילדיו).


ההסבר על תוכן עמוד 8 מצוי במקטע 00:21:36 - 00:19:43
בפרק הכחול ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
<div>דמות טרגית —</div> <div>הורה לחוד ומאהב לחוד.</div>

שי למגדלי הזוגיות קטע מהספר הדיגיטלי
"מהות הזוגיות"

<