SiteName=Zugiut
סגור
פייסבוק אינו מגיב לבקשה שלך מכאן. נא להזין כאן כתובת מייל פעילה.
נא שילחו לי קישור כניסה אישי
הזינו את הדואר האלקטרוני חוקי
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > זוגיות הורית >

האימהי הורה עיקרי

האימהי הורה עיקרי

האימהי הורה עיקרי

בדחף האימהות ניטעה האהבה בנבט קטן של זוגיות, אשר הכתה שורשים וברבות השנים הצמיחה גזע וענפים (הביאה ילדים) ולבסוף פרחה כעץ עבות, המניב פירות (נכדים). חשוב שהנשי, בהיותו בטוח בעצמו, ישמור וככל האפשר יחזק ויטפח את הזוגיות שלו, בחכמה, באהבה וברצון. היותו אדם עצמאי ובלתי תלוי רק מדרבן אותו להיות עם בן זוגו יד אחת. הזוג חזק בהיותו ביחד. האדם בו מפעם הדחף האימהי פילל להוליד את ילדיו מתוך ערגה להיות להם הורה מסור ומעורב עד הצוואר בחייהם. בל יחבל האינסטינקט האימהי בהגנה חסרת פשר על ילדיו, שהרי הללו זקוקים גם ליד האבהית התקיפה, המחנכת והמחשלת ולא יכולים להסתפק בחיק האימהי החומל והמפנק. על האימהי להכתיר את בן זוגו כמאהב נפלא. כחכם ובעל תושיה (גם כשניכר אצלו מקום לשיפור). כהורה נפלא. לבטוח בהורותו ללא סייג וללא צל חשש (זו טעות קשה להגן על הילדים מפניו). זהו ציווי אימהי כפול מהדרגה הראשונה — מצד אחד להדק את יחסו הפיזי־רומנטי עם בן זוגו המאהב ומצד שני להדק את החיבור ההורי של בן זוגו (הוא ההורה שלצידו) לילדיו ולהוציא ממנו את מיטב האבהות הגלומה בו למען ילדיהם. זוהי טובת הילדים שתזונתם הפיזית, הנפשית והערכית תגיע משני מקורות שונים זה מזה (שלא יהיו פעמיים מאותו הדבר), האוהבים הדדית לעיניהם ומשלימים זה את זה במילוי צורכיהם. הצד הנשי באדם צמא לאינטימיות אותה ישאב בראש ובראשונה מיחסיו עם בן בריתו וגם, אך לא בעיקר, מיחסיו עם ילדיו. * מפי הנשיים והנשיות, שהיוו ציר מרכזי בצוות הניתוח, הפענוח והניסוח.


ההסבר על תוכן עמוד 25 מצוי במקטע -
בפרק הכחול ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
האימהי הורה עיקרי

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

<