SiteName=Zugiut
סגור
פייסבוק אינו מגיב לבקשה שלך מכאן. נא להזין כאן כתובת מייל פעילה.
נא שילחו לי קישור כניסה אישי
הזינו את הדואר האלקטרוני חוקי
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > חשק / תיאבון מיני >

מין מזמין

מין מזמין

מין מזמין

בני האדם אשר יחסם ליחסי המין עם בן הזוג הינו פושר ואולי אפילו מסתייג, פוגעים כך בעצמם ובה במידה בזוגיותם. מוסכם על הבריות שהבריאות נסמכת על תזונה נכונה, על פעילות גופנית ועל חוסן נפשי עם שמחת חיים. אנו כאן מוסיפות בהטעמה, שיחסי מין לגיטימיים, סדירים ותכופים עם בן זוג אוהב ומיטיב, איתו חיים בצוותא — בזוגיות, הינם היסוד הרביעי לבריאות טובה. הללו הנגועים בפנטזיה על רומנטיקה ומין עם אחרים, דווקא משום שהללו אינם בני זוג ומתוך כך מסתוריים ומלהיבים, משולים לחיילים צעירים הששים אלי קרב. שועלי הקרבות חכמים המה ורודפי שלום. כך גם הבוגרים ברוחם והחכמים בניסיונם. הללו לא ימאסו לעולם במאהב הקבוע שלהם. ברצוננו לנפץ דעה שהשתרשה — לא צריך להמתין לשעת כשר וגם לא צריך להיות בתשוקה. כן צריך ליזום יחסי מין, מתוך הבנה יסודית, שבזאת נמריץ לא רק את מחזור הדם בגוף אלא גם בזוגיות וכך נחזק את עצמנו וגם את הזוגיות. זוהי הסינרגיה בהתגלמותה. היות וביחסי מין עסקינן, חיוני לצמאים למין (בפרט לנקביים) לוודא הנאה ועונג ולהיות מרוצים ומסופקים כראוי בכל פעם. חיוני להתייחס אל הרומנטיקה וביסודם יחסי המין האישיים ברצינות רבה ובחשיבות גדולה חרף המגבלות והקשיים. גם כאשר בן הזוג נראה מוותר ואולי הוא מוותר באמת, לך אסור לוותר לו ולעמוד על כך, שהמין יתקיים. חלילה להגיע למיטה סחוטים מעייפות, שהרי זוהי כרוניקה ידועה מראש — השינה תשתלט ומהמין נשתמט. טוב נעשה כשנגיע למיטה כשכוחנו במותנינו ולאו דווקא בסוף היום. מומלץ בהחלט ליצור את האפשרות בשעות היום (בוודאי שניתן הדבר בחגים ובשבתות). במתכונת מין כמתואר לעיל, גם הבוגרים וגם המבוגרים ישמרו על חדוות הנעורים. * מפי הנשיים והנשיות, שהיוו ציר מרכזי בצוות הניתוח, הפענוח והניסוח.


ההסבר על תוכן עמוד 18 מצוי במקטע -
בפרק הצהוב ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
מין מזמין

שי למגדלי הזוגיות קטע מהספר הדיגיטלי
"מהות הזוגיות"

<