SiteName=Zugiut
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > אלימות בזוגיות >

חל איסור על

חל איסור על<br /> חרם מיני / אתנן מיני.

חל איסור על
חרם מיני / אתנן מיני.

המניע של המחרים בחרם מיני ולחלופין, למעניק אתנן מיני — לשם שליטה בבן זוגו. ניצול רעבונו המיני של בן זוגו, כמנוף לכפות עליו את רצונו. הדבר בהכרח יעיב על היחסים, על העונג המיני ואף גרוע מכך — הצד הנפגע יתמרד מן הסתם ובחלוף הזמן גם יסיים את היחסים.


ההסבר על תוכן עמוד 9 מצוי במקטע 00:35:01 - 00:30:34
בפרק הצהוב ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
חל איסור על<br /> חרם מיני / אתנן מיני.

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

מכון "לה-וידה" מודה לך על פנייתך