SiteName=Zugiut
סגור
פייסבוק אינו מגיב לבקשה שלך מכאן. נא להזין כאן כתובת מייל פעילה.
נא שילחו לי קישור כניסה אישי
הזינו את הדואר האלקטרוני חוקי
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > זוגיות הורית >

זכות הראשונים

<div>זכות הראשונים</div> <div>מי קדם למי ?</div> <div>ההורה המשני קדם לילדים.</div>

זכות הראשונים
מי קדם למי ?
ההורה המשני קדם לילדים.

מההורה העיקרי נדרשת יכולת עודפת של הכלה וסליחה לטעויותיו ולמעלליו של ההורה המשני. על ההורה העיקרי לשדר תדיר, שאומנם הוא עצמו יזם את ילדיהם והללו אכן במרכז דאגותיו, אולם עדיין לבן זוגו עומדת זכות ראשונים, היות שבזכות אהבתם הזוגית ובזכות פועלו האקוטי, התאפשר הכל. על ההורה המשני לשדר תדיר, שאומנם עומדת לו זכות הראשונים, אך מבחינתו חיוני, שדווקא ילדיו ולא הוא יהיו במרכז דאגותיו של ההורה העיקרי.


ההסבר על תוכן עמוד 18 מצוי במקטע 01:16:49 - 01:09:16
בפרק הכחול ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
<div>זכות הראשונים</div> <div>מי קדם למי ?</div> <div>ההורה המשני קדם לילדים.</div>

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

<