SiteName=Zugiut
סגור
פייסבוק אינו מגיב לבקשה שלך מכאן. נא להזין כאן כתובת מייל פעילה.
נא שילחו לי קישור כניסה אישי
הזינו את הדואר האלקטרוני חוקי
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > משבר בזוגיות >

שומרי נפשם

<div>שומרי נפשם</div> <div>ירחקו מכל וכל</div> <div>מעצות לוחמניות.</div>

שומרי נפשם
ירחקו מכל וכל
מעצות לוחמניות.

האווירה האופפת את הזוגות מקצינה את עמדותיהם ומלבה את המחלוקת לכלל סכסוך. הצדדים מתייעצים איש איש עם חבריו הקרובים, בהם לא חסרים גם ״נשמות טובות״, המשיאים עצות לוחמניות, המחמירות את המצב שבעתיים. הגרועים שביועצים ישיאו ייעוץ משפטי, ממנו בדרך כלל, כבר אין דרך חזרה. שומרי נפשם ירחקו מכל וכל מעצות לוחמניות.


ההסבר על תוכן עמוד 17 מצוי במקטע 01:26:31 - 01:21:38
בפרק הסגול ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
<div>שומרי נפשם</div> <div>ירחקו מכל וכל</div> <div>מעצות לוחמניות.</div>

שי למגדלי הזוגיות קטע מהספר הדיגיטלי
"מהות הזוגיות"

<