SiteName=Zugiut
סגור
פייסבוק אינו מגיב לבקשה שלך מכאן. נא להזין כאן כתובת מייל פעילה.
נא שילחו לי קישור כניסה אישי
הזינו את הדואר האלקטרוני חוקי
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > זוגיות הורית >

הילדים זקוקים לאהבת הורים

<div>הילדים זקוקים לאהבת הורים</div> <div>הדדית, חמה והגלויה בפניהם.</div>

הילדים זקוקים לאהבת הורים
הדדית, חמה והגלויה בפניהם.

הילדים זקוקים לאהבת ההורים החמה והגלויה זה לזה, לא פחות ואפילו יותר, משהם נזקקים לאהבה של כל אחד מהוריהם לעצמם. מוטב להורים ללבן מחלוקות קשות (קל וחומר — ריב ומדון) בארבע עיניים, בעיקר בענייני ילדיהם. יחד עם זאת, ילדים, העדים למחלוקת הגונה בין הוריהם, הבאה על פתרונה בשלום, מקבלים שיעור חינוכי, חשוב מאין כמותו, ואף מחזק את מודעותם ואת ביטחונם האישי באושיות המשפחה. האמור כאן נכון שבעתיים לגרושים. זהו אתגרם הגדול של המתגרשים: להמשיך ולאהוב אפלטונית ולדאוג זה לזה חרף כאב הגירושין לטובתם הם ומתוך כך לטובת ילדיהם.


ההסבר על תוכן עמוד 16 מצוי במקטע 01:05:12 - 01:00:00
בפרק הכחול ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
<div>הילדים זקוקים לאהבת הורים</div> <div>הדדית, חמה והגלויה בפניהם.</div>

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

<