SiteName=Zugiut
סגור
פייסבוק אינו מגיב לבקשה שלך מכאן. נא להזין כאן כתובת מייל פעילה.
נא שילחו לי קישור כניסה אישי
הזינו את הדואר האלקטרוני חוקי
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > זוגיות הורית >

חלילה להורה העיקרי

<div>חלילה להורה העיקרי</div> <div>למלא את תפקיד המקל.</div>

חלילה להורה העיקרי
למלא את תפקיד המקל.

כאשר ההורים המשניים אינם מתפקדים כמקל, נשאבים ההורים העיקריים, על כורחם, למלא גם את התפקיד הזה בחוסר הצלחה מכופלת (כאמור לעיל). אי לכך, על ההורים העיקריים להישמר מלהיגרר ולמלא, חלילה, את תפקיד המקל ובאופן מודע ביותר, להותיר חלל פנוי להורה המשני, שבמוקדם או במאוחר יואיל מרצון למלא את תפקיד ה״מקל״ כמיטב הבנתו.


ההסבר על תוכן עמוד 24 מצוי במקטע 01:46::35 - 01:39:39
בפרק הכחול ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
<div>חלילה להורה העיקרי</div> <div>למלא את תפקיד המקל.</div>

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

<