SiteName=Zugiut
סגור
פייסבוק אינו מגיב לבקשה שלך מכאן. נא להזין כאן כתובת מייל פעילה.
נא שילחו לי קישור כניסה אישי
הזינו את הדואר האלקטרוני חוקי
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > התאמה מינית >

בני זוג (גם מאותו מגדר)

<div>בני זוג (גם מאותו מגדר)</div> <div>״מתאימים״ — במירכאות.</div>

בני זוג (גם מאותו מגדר)
״מתאימים״ — במירכאות.

לשלומה של זוגיות הזוגות הנשואים, חיוני לנתץ את המיתוס המתעתע — מתאימים כמו ״כפפה ליד״, ״סיר ומכסה״, ״נשמות תאומות״, ״האחד״, ״האחת״. כפי שכבר נמסר כאן — ההתאמה המינית בקרב מרבית הזוגות הינה גרועה למדי מהבסיס. גם אם נוציא את יחסי המין מהמשוואה (שהרי בהעדר יחסי מין, זו לא זוגיות) ונתייחס לזוג שותפים, המנהלים ביחד עסק משותף, בלי קנאה רומנטית ובלי רגשנות יתר, בכל זאת נמצא שם קשיים בתקשורת, מחלוקות קשות, סכסוכים, תחמנות, יצרים אפלים ודרמות.


ההסבר על תוכן עמוד 1 מצוי במקטע 00:09:52 - 00:00:15
בפרק הצהוב ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
<div>בני זוג (גם מאותו מגדר)</div> <div>״מתאימים״ — במירכאות.</div>

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

<