SiteName=Zugiut
סגור
פייסבוק אינו מגיב לבקשה שלך מכאן. נא להזין כאן כתובת מייל פעילה.
נא שילחו לי קישור כניסה אישי
הזינו את הדואר האלקטרוני חוקי
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > אהבה תבונית >

כבר מהדייט הראשון…

כבר מהדייט הראשון…

כבר מהדייט הראשון…

על הסיקרים להתנהג מהרגע הראשון, באופן המאפשר את הצלחת היחסים, ולהימנע מהתנהגות שתכשיל אותם. לא להתבייש ולא לחשוש לשטוח זה בפני זה את ציפיותיהם העקרוניות כבר מהדייט הראשון. לא להמתין לשעת כושר. תמיד יש להעדיף את הגישה הישירה והבוטחת ולא ללכת סחור סחור. יש לחשוף ביושר ובאומץ את חולשותיהם שלהם ומגרעותיהם שלהם ולאפשר לזולתם להיחשף גם כן. על מנת להצליח בכך יש להתגבר על הפחד — הפחד מלהיחשף, הפחד מלהיפגע.


ההסבר על תוכן עמוד 13 מצוי במקטע 00:51:48 - 00:50:00
בפרק הורוד ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
כבר מהדייט הראשון…

שי למגדלי הזוגיות קטע מהספר הדיגיטלי
"מהות הזוגיות"

<