SiteName=Zugiut
סגור
פייסבוק אינו מגיב לבקשה שלך מכאן. נא להזין כאן כתובת מייל פעילה.
נא שילחו לי קישור כניסה אישי
הזינו את הדואר האלקטרוני חוקי
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > אהבה תבונית >

מל״ ך

מל״ ך<br />נמשך בדיעבד<br />אל האוהב אותו.

מל״ ך
נמשך בדיעבד
אל האוהב אותו.

מסתבר שהמשיכה המינית תלויה בהחלט גם ברושם המתפתח, בחוויה המצטברת וברגש המתהווה. אומנם, לא ניתן לשער מראש, האם וכיצד תתעורר המשיכה המינית, אך עובדה היא, שמשיכה מינית, שהתעוררה בעקבות היכרות מעמיקה עם התוכן והערכים, אשר מצידה גרמה להתפתחות האהבה הזוגית, עדיפה שבעתיים על פני משיכה מינית, שרק בעקבותיה התפתחה האהבה (בד״כ זו תהיה התאהבות חולפת). הטעם לכך נגזר מסדר החשיבות (ההיררכיה) של הכוחות המנהלים אותנו — המחשבה (מוח), הרגש (לב) והיצר (כליות). מי שמנוהל בסדר זה של הכוחות מתקרא — מל״ך (ראשי תיבות). מלך מי שבוחר באופן מושכל את מושא אהבתו. מלך מי שמעניק את אהבתו לראוי לה במערכת יחסים הדדית, שוויונית, בריאה ובת קיימא. מי שמנוהל בסדר הפוך של הכוחות (היצר ראשון במעלה. אחריו הלב ובתחתית השכל הישר, ככלי אין חפץ בו) מתקרא — לא כלום (אפס).


ההסבר על תוכן עמוד 16 מצוי במקטע 00:59:25 - 00:56:30
בפרק הורוד ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
מל״ ך<br />נמשך בדיעבד<br />אל האוהב אותו.

שי למגדלי הזוגיות קטע מהספר הדיגיטלי
"מהות הזוגיות"

<