SiteName=Zugiut
סגור
פייסבוק אינו מגיב לבקשה שלך מכאן. נא להזין כאן כתובת מייל פעילה.
נא שילחו לי קישור כניסה אישי
הזינו את הדואר האלקטרוני חוקי
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > >

תפסת מרובה — לא תפסת !

תפסת מרובה — לא תפסת !
הפוסלים — במומם פוסלים !

נמשיך במצעד האיוולת, הסב סביב מדד הטיב. כשישאלו הסיקרים — האם להיות או לא להיות בזוגיות ? בוודאי יענו — בטח להיות בזוגיות… אבל… לא בכל מחיר. כוונתם למחיר הפשרה. מושג הפשרה מעוות כליל את היוצרות. ה״מפרט״ המלא בראשם, מהווה גם את המכשול המונע מהסיקרים זוגיות. כל מועמד סביר, אך רחוק מלהיות אידאלי כמובן (שהרי במציאות איש אינו אידאלי), יחשב כפשרה בהתייחס למפרט זה. זוהי תפיסת עולם של ״תפסת מרובה — לא תפסת״. רק השמח בחלקו חש עשיר, אך ישנם סיקרים שלא ישמחו בחלקם עם מועמדים שהם ״רק״ ״בסדר״ ולא ״יסתפקו״ בהם. והפוסלים ? במומם פוסלים. גם הפוסלים נפסלים ע״י סיקרים אחרים על ״מומים״ לכאורה (וגם כשמדובר במומים של ממש). גרוע מזה, כשסוף־סוף פוגשים הסיקרים מועמדים אידאליים מבחינתם, הנ״ל מתבררים כפנטזיות (לא ממשיים), הנוטשים אותם לאנחות.


ההסבר על תוכן עמוד 18 מצוי במקטע 01:05:54 - 01:01:42
בפרק הורוד ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"

שי למגדלי הזוגיות קטע מהספר הדיגיטלי
"מהות הזוגיות"

<