SiteName=Zugiut
סגור
פייסבוק אינו מגיב לבקשה שלך מכאן. נא להזין כאן כתובת מייל פעילה.
נא שילחו לי קישור כניסה אישי
הזינו את הדואר האלקטרוני חוקי
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > המשפחה בבית חם >

חשוב להפגין כלפי בן הזוג

חשוב להפגין כלפי בן הזוג<br />הכרת תודה, סיפוק, הנאה רבה<br />ושביעות רצון מכל הלב.

חשוב להפגין כלפי בן הזוג
הכרת תודה, סיפוק, הנאה רבה
ושביעות רצון מכל הלב.

לכל אחד מאיתנו יש הרבה מה לתת בזוגיות. אך גם לקחת חשוב מאוד לחיזוק הזוגיות — כך הנותן חש, שזקוקים לו לסיפוק צרכים חיוניים — גשמיים ונפשיים כאחד. חשוב לדעת לקחת באהבה וברצון ועם הכרת תודה אמיתית מבן הזוג כמוצא שלל רב. זו כפיות טובה איומה לדחות את היד הנותנת, כמי שאין לו חפץ בה. נהפוך הוא, חשוב לחוש בני מזל ובצדק. חשוב לפרגן שביעות רצון מכל הלב לבן הזוג, ולהפגין סיפוק והנאה רבה באופן הדדי לשני בני הזוג. כך מקיימים באהבה וברצון את השותפות הזוגית, הטובה והמקיימת.


ההסבר על תוכן עמוד 9 מצוי במקטע 00:35:43 - 00:32:43
בפרק הכתום ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
חשוב להפגין כלפי בן הזוג<br />הכרת תודה, סיפוק, הנאה רבה<br />ושביעות רצון מכל הלב.

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

<