SiteName=Zugiut
סגור
פייסבוק אינו מגיב לבקשה שלך מכאן. נא להזין כאן כתובת מייל פעילה.
נא שילחו לי קישור כניסה אישי
הזינו את הדואר האלקטרוני חוקי
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > תקשורת זוגית >

בין בני הזוג פעורה תהום

בין בני הזוג פעורה תהום<br />של אי הבנה הדדית.<br />זוגות שכיחים —<br />רגשן & שכלתן | עדין & גס

בין בני הזוג פעורה תהום
של אי הבנה הדדית.
זוגות שכיחים —
רגשן & שכלתן | עדין & גס

בין בני הזוג פעורה תהום של אי הבנה הדדית בשל הבדלי אופי (תכונות אישיות שונות ואף מנוגדות), ו/או בשל הבדלי תרבות, ו/או בשל הבדלי גישה והתייחסות, ו/או בשל הבדלי מנטליות, ו/או הבדלי אמונה, ו/או הבדלי התנהגות וכו׳. אין מקום לפרט את כל סממני ההתנהגות, הנתפסים כמסובבים ומעצבנים, שהרי התפיסה סובייקטיבית ביסודה. עם זאת אצל זוגות רבים ניתן לזהות (במידה מסוימת) באופן יחסי, שהאחד רגשי ומורכב יותר (להלן הרגשן) מבן זוגו השכלתן והפשוט יותר, ובמישור אחר ניתן לזהות (במידה מסוימת) באופן יחסי, שהאחד עדין יותר מבן זוגו הגס יותר. לא בכדי נמשכים השונים זה לזה. בני זוג, הצמאים לחברים מאותו סוג, ימצאו כאלה בלי קושי, אך הללו אינם מושכים דיים על מנת להיות בני זוגם, והכלתם קשה יותר דווקא בשל היותם דומים בחסרונותיהם.


ההסבר על תוכן עמוד 11 מצוי במקטע 00:43:06 - 00:38:13
בפרק הכתום ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
בין בני הזוג פעורה תהום<br />של אי הבנה הדדית.<br />זוגות שכיחים —<br />רגשן & שכלתן | עדין & גס

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

<