SiteName=Zugiut
סגור
פייסבוק אינו מגיב לבקשה שלך מכאן. נא להזין כאן כתובת מייל פעילה.
נא שילחו לי קישור כניסה אישי
הזינו את הדואר האלקטרוני חוקי
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > קשיים טבעיים בזוגיות >

הכלה של התנהגות

הכלה של התנהגות<br />לגיטימית אך מעיקה,<br />מתקבלת בהבנה<br />ואינה מהווה בעיה.

הכלה של התנהגות
לגיטימית אך מעיקה,
מתקבלת בהבנה
ואינה מהווה בעיה.

מהי הכלה? נשתמש בדוגמה הבולטת ביותר והמובנת מאליה להכלה — הורים המכילים התנהגות של תינוק. יש לתינוק לגיטימציה מלאה להתנהג כך ומתוך כך איש אינו קובל, אינו מתרעם, אינו כועס, אינו נפגע, מקבל ומכיל ואף משועשע. התנהגותו של תינוק מתקבלת בהבנה, ומתוך כך אינה מהווה בעיה הדורשת פתרון. התנהגות כזו אצל ילד בן שלוש לא תתקבל בהבנה ותהווה בעיה, המדרבנת חיפוש פתרון. ליתר הבנה, ניקח כדוגמה התנהגות אוטיסטית. החברה מכילה התנהגות אוטיסטית מתוך הכרה והבנה. חברה מתקדמת (נאורה) מטיפה לסובלנות, לקבלת השונה, לקבלת האחר — נלחמת בגזענות. את הערכים הללו שואפים הזרים זה לזה לקיים ביניהם. קל וחומר, יכילו בני זוג אוהבים, זה את זה בהדדיות ובשוויון.


ההסבר על תוכן עמוד 15 מצוי במקטע 01:03:19 - 00:59:23
בפרק הכתום ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
הכלה של התנהגות<br />לגיטימית אך מעיקה,<br />מתקבלת בהבנה<br />ואינה מהווה בעיה.

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

<