SiteName=Zugiut
סגור
פייסבוק אינו מגיב לבקשה שלך מכאן. נא להזין כאן כתובת מייל פעילה.
נא שילחו לי קישור כניסה אישי
הזינו את הדואר האלקטרוני חוקי
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > קשיים טבעיים בזוגיות >

הכלה הדדית — לקבל התנהגות

הכלה הדדית — לקבל התנהגות<br />מסובבת ומעצבנת כלא בעייתית,<br />קבועה (אין שאיפה לשנותה)<br />ולגיטימית (נורמלית) תמיד.

הכלה הדדית — לקבל התנהגות
מסובבת ומעצבנת כלא בעייתית,
קבועה (אין שאיפה לשנותה)
ולגיטימית (נורמלית) תמיד.

בהעדר הכלה הדדית של התנהגות, בין בני הזוג הנתפסת על פניה כבעייתית, לא תיתכן הרמוניה. נהפוך הוא, בהעדר הכלה הדדית, בני הזוג סובלים מיחסים עכורים, מתסכלים, מכאיבים ובלתי מספקים. הכלה הדדית של התנהגות, בין בני הזוג הנתפסת על פניה כבעייתית, משמעותה למעשה, קבלת אותה התנהגות מסובבת ומעצבנת, אחת ולתמיד, כלא בעייתית, קבועה (אין שאיפה לשנותה) ולגיטימית (נורמלית). רבים מבינים זאת, אך מתקשים להפנים, ולכן מועדים שוב ושוב, מתעצבנים ומעירים לבן הזוג סביב אותה התנהגות, שנשבעו כבר בינם לבין עצמם להכילה.


ההסבר על תוכן עמוד 16 מצוי במקטע 01:12:23 - 01:03:19
בפרק הכתום ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
הכלה הדדית — לקבל התנהגות<br />מסובבת ומעצבנת כלא בעייתית,<br />קבועה (אין שאיפה לשנותה)<br />ולגיטימית (נורמלית) תמיד.

שי למגדלי הזוגיות קטע מהספר הדיגיטלי
"מהות הזוגיות"

<