SiteName=Zugiut
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > המשפחה בבית חם >

הזוגיות הינה עץ החיים ,

הזוגיות הינה עץ החיים ,<br />המזין משפחה שלמה.

הזוגיות הינה עץ החיים ,
המזין משפחה שלמה.

הזוגיות כמוה כעץ פרי. בשנים הראשונות בני הזוג מתפקדים כמי ששתלו בגינתם שתיל של עץ פרי. השניים ישקיעו באהבה ובמסירות שנים של טיפול בעץ, ישמרו עליו מפני מזיקים ומפגעי מזג האוויר, ישקו אותו וידשנו את הקרקע המזינה אותו. את הפירות יזכו לקטוף יחד, רק כאשר השתיל יהיה לעץ ולא לפני כן. גם לחסות בצל ענפיו יזכו. זהו עץ החיים המזין את המשפחה כולה ובני המשפחה חפצים ביקרו. אין — יש מאין. בני זוג לא יזכו לקטוף את פירות הזוגיות, אלא אם כן, יטפחו את היחסים ויתייחסו אל זוגיותם, כפי שמתייחס חקלאי אל גידוליו.


ההסבר על תוכן עמוד 3 מצוי במקטע 00:21:31 - 00:16:40
בפרק האדום ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
הזוגיות הינה עץ החיים ,<br />המזין משפחה שלמה.

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

מכון "לה-וידה" מודה לך על פנייתך