SiteName=Zugiut
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > צמא לאינטימיות >

להכניס את המין

להכניס את המין<br />אל תוכנית החיים<br />(מתוכנן מראש).

להכניס את המין
אל תוכנית החיים
(מתוכנן מראש).

מוטב לבני הזוג להכניס את המין אל תוכנית החיים )מתוכנן מראש( למרות, שבכך יאבד קסם הספונטניות. מוטב כך מאשר יקיימו יחסי מין בשכיחות נמוכה. הבנת חשיבותו של כוחו המאחד של המין משמעותית במיוחד אצל ההורה העיקרי ו/או השותה. ממש כפי שההורה המשני (הסועד בד״כ) מפתח עם הזמן (באיחור יחסי) מודעות גוברת לערכה האמתי של המשפחה שבנה ולמרכזיותה בחייו, כך מפתח ההורה העיקרי (השותה בד״כ) מודעות מאוחרת יחסית לחשיבותם של יחסי המין בעבורו. באיחור יחסי מגלה השותה, שהסיפוק המיני, שהינו מעניק לסועד, מעניק לו עצמו סיפוק והנאה, שאינם נופלים ואפילו עולים על סיפוקו הישיר. יתרה מזאת, השותה חש מחוזק וביטחונו בחוסנה של הזוגיות גובר.


ההסבר על תוכן עמוד 12 מצוי במקטע 00:47:39 - 00:41:47
בפרק הצהוב ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
להכניס את המין<br />אל תוכנית החיים<br />(מתוכנן מראש).

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

שלח
שלח