SiteName=Zugiut
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > מודעות זוגית >

הזוגיות וההורות הינן הזירות

<div>הזוגיות וההורות הינן הזירות</div> <div>הבלעדיות לעצב ולחשוף את</div> <div>דמותנו האמיתית.</div>

הזוגיות וההורות הינן הזירות
הבלעדיות לעצב ולחשוף את
דמותנו האמיתית.

אופן טיפוח היחסים וההתייחסות לזוגיות הינה הדדית רק עד גבול מסוים ומן הסתם א־סימטרית. הפרי הקיומי פחות אך הנעלה יותר של הזוגיות הינו מנטלי במהותו. רק מתוך הקשיים איתם בהכרח מתמודדים הזוגות בתוך הזוגיות וההורות, מתוך התנהגותם, מעשיהם והחלטותיהם, הולכת ומתעצבת/נחשפת דמותם האמיתית. הזוגיות וההורות הינן הזירות הבלעדיות לעצב ולחשוף את דמותנו האמיתית ואין בלתן. את השיעורים, שמקבלים האישים בתוך הזוגיות וההורות, ניתן לקבל רק שם. מכאן, שהנטיה הטבעית לברוח מקשיים ומבעיות עומדת בעוכריהם של בני הזוג. לוותר על ה״תענוג״ — יהיה לרעתם. הוויתור על הזוגיות הלגיטימית ישיג לאחור את התפתחותם האישית ויעכבה בעתיד. התמדה בהתמודדות עם הקשיים תהיה לטובתם. כשמתגברים על מכשולים, היחסים עמוקים יותר ובעלי משמעות עמוקה יותר.


ההסבר על תוכן עמוד 1 מצוי במקטע 00:07:54 - 00:00:15
בפרק הסגול ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
<div>הזוגיות וההורות הינן הזירות</div> <div>הבלעדיות לעצב ולחשוף את</div> <div>דמותנו האמיתית.</div>

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

מכון "לה-וידה" מודה לך על פנייתך