SiteName=Zugiut
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > פוריות מנטלית >

הפוריות המנטלית מהווה

<div>הפוריות המנטלית מהווה</div> <div>תנאי יסודי להבאת ילד לעולם.</div>

הפוריות המנטלית מהווה
תנאי יסודי להבאת ילד לעולם.

חזרה — מי מהזכרים היה רוצה להיות בהריון וללדת את הילד שלו ? לא הרבה, לעומת זאת נשים רבות משלמות כמעט כל מחיר למען תצלח בן ההפריה, ושההריון יקלט סוף־סוף ברחמן. ההריון אמנם פיזיולוגי, אך נדרשת לו גם קרקע מנטלית (רצון עז עם מוכנות נפשית), המצמיחה הריון והורות. סקלת הפוריות המנטלית, כמו גם הפיזיולוגית, רחבה למדי — מחרבה ועד פוריה מאוד (חרבה — התנגדות נחרצת עם חוסר מוכנות נפשית). אצל רבים וטובים אין הלימה בין פוריותם הפיזיולוגית לבין פוריותם המנטלית. נשים בגפן ו/או עם בעיות רפואיות (גם גברים אימהיים, לבד או בזוג) עוברות מסע מפרך למימוש האמהות. ישנם נשים ואנשים, שחרף פוריותם הפיזיולוגית, אינם פוריים מנטלית.


ההסבר על תוכן עמוד 9 מצוי במקטע 00:28:18 - 00:21:36
בפרק הכחול ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
<div>הפוריות המנטלית מהווה</div> <div>תנאי יסודי להבאת ילד לעולם.</div>

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

מכון "לה-וידה" מודה לך על פנייתך