SiteName=Zugiut
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > פוריות מנטלית >

המיזם — לעשות ילד !

<div>המיזם — לעשות ילד !</div> <div>היזם — הוא הורה עיקרי !</div>

המיזם — לעשות ילד !
היזם — הוא הורה עיקרי !

זהו המיזם — להביא ילד לעולם ולממש את האמהות. בן זוגו של היזם אינו שותף נאמן לערגה המייסרת, שחווה היזם. לרוב בן זוגו של היזם, בהיותו מודע לערגתו של אהובו לתינוק, יתגייס וישתף פעולה למען המטרה. היות שכך, באופן טבעי, ההורה שיזם והוביל את המהלך להביא ילד לעולם, יהווה באהבה וברצון, מתוך שליחות במשך שנים רבות ההורה העיקרי (זה שנמצא יותר זמן עם הילד ומטפל בו באופן צמוד יותר). יתרה מזאת, אם ידחקו את רגליו ממעמדו כהורה עיקרי, ישיב מלחמה שערה.


ההסבר על תוכן עמוד 14 מצוי במקטע 00:52:52 - 00:48:52
בפרק הכחול ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
<div>המיזם — לעשות ילד !</div> <div>היזם — הוא הורה עיקרי !</div>

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

מכון "לה-וידה" מודה לך על פנייתך