צור קשר
נושאים
צור קשר
שלח
שלח
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > פוריות מנטלית >

המיזם — לעשות ילד !

<div>המיזם — לעשות ילד !</div> <div>היזם — הוא הורה עיקרי !</div>

המיזם — לעשות ילד !
היזם — הוא הורה עיקרי !

זהו המיזם — להביא ילד לעולם ולממש את האמהות. בן זוגו של היזם אינו שותף נאמן לערגה המייסרת, שחווה היזם. לרוב בן זוגו של היזם, בהיותו מודע לערגתו של אהובו לתינוק, יתגייס וישתף פעולה למען המטרה. היות שכך, באופן טבעי, ההורה שיזם והוביל את המהלך להביא ילד לעולם, יהווה באהבה וברצון, מתוך שליחות במשך שנים רבות ההורה העיקרי (זה שנמצא יותר זמן עם הילד ומטפל בו באופן צמוד יותר). יתרה מזאת, אם ידחקו את רגליו ממעמדו כהורה עיקרי, ישיב מלחמה שערה.


ההסבר על תוכן עמוד 14 מצוי במקטע 00:52:52 - 00:48:52
בפרק הכחול ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
זוהי טעות נפוצה ביותר להניח שבני הזוג רוצים ילד במידה שווה, אך לא כך הדבר, כי קיים פער ניכר בדחף ההורי של בני הזוג. מה גם שלעתים ההריון מפתיע ולא מתוכנן בכלל. לעיתים ההריונית מתרצה להרות, היות והובטחה לה עזרה ואז לא פעם מתברר לאמהות הללו בדיעבד, שהן די לבד בהורות הזו (הן המשמשות בתפקיד ההורה העיקרי) ובזאת אימהותן חמוצה ועכורה. מיעוט קטן זוכות להרות כאשר הינן כבר באמת מייחלות להריון בכל נפשן ובכל מאודן ומתאוות לעולל הרך, שימלא את עולמן ויסב להן אושר רב, אולם עד שתתעברנה, נאלצו לעבור תלאות בציפייה מתעתעת או נתקלות זמן רב בסירוב הבעל ובליבן קנאה יוקדת באחרות, המתעברות אפילו בהיסח הדעת. הן משוכנעות שמזלן בגד בהן ואינן מודעות למזלן הטוב, שכפה עליהן מוכנות נפשית, הקריטית להוויה אימהית חיובית ומספקת גם בתנאים הקשים ביותר.
<div>המיזם — לעשות ילד !</div> <div>היזם — הוא הורה עיקרי !</div>