SiteName=Zugiut
סגור
פייסבוק אינו מגיב לבקשה שלך מכאן. נא להזין כאן כתובת מייל פעילה.
נא שילחו לי קישור כניסה אישי
הזינו את הדואר האלקטרוני חוקי
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > אלימות בזוגיות >

האלימות שוללת את

<div>האלימות שוללת את</div> <div>זכות קיומה של הזוגיות.</div>

האלימות שוללת את
זכות קיומה של הזוגיות.

אלימות אינה לגיטימית בשום אופן בשום מערכת יחסים, קל וחומר בתוך זוגיות ומשפחה. במילים אחרות — האלימות שוללת את זכות קיומם של היחסים — מאלצת את סופם. אלימות פיזית וגם אלימות א־פיזית. אלימות א־פיזית מתבטאת ב — כוחנות, כפיית מרות, קבלת החלטות בשביל בן הזוג, מבלי להתחשב בדעתו, דיכוי, השפלה, הפחדה, איום בכלל ואיום בגירושין בפרט, מעילה בכספים, שלילת זכויות, שלילת אהבה, מניעת אמצעי קיום. אלימות על כל צורותיה מהווה הפרה יסודית של חוקי היסוד של הזוגיות. במצב זה על בני הזוג להיפרד ולהתגרש.


ההסבר על תוכן עמוד 2 מצוי במקטע 00:17:57 - 00:07:54
בפרק הסגול ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
<div>האלימות שוללת את</div> <div>זכות קיומה של הזוגיות.</div>

שי למגדלי הזוגיות קטע מהספר הדיגיטלי
"מהות הזוגיות"

<