צור קשר
נושאים
צור קשר
שלח
שלח
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > משבר בזוגיות >

ההורה המשני חרד —

<div>ההורה המשני חרד —</div> <div>אל תשליכני !</div>

ההורה המשני חרד —
אל תשליכני !

על כתפי ההורה העיקרי, לב ליבה של המשפחה הגרעינית, מוטלת חובה מוסרית עודפת לשמור על הקן, שהרי בחזקתו יישארו הילדים (ילדי הזוג יגורו אצל ההורה העיקרי לבדו ובהמשך, עם/ אצל בן זוגו החדש), כאשר ישקול אם להדיח את בן זוגו ולהרחיקו מעליו וגם מלב משפחתו שלו, אותה הקים הפליט בתום לב ובלי חשש, שיום יבוא, ממנה הוא יושלך וחייו יישטפו בגל צונמי אכזרי.


ההסבר על תוכן עמוד 6 מצוי במקטע 00:18:59 - 00:14:52
בפרק הכחול ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
זה לא אותו הדבר - לערוק מרצונך מהמשפחה הגרעינית (כשההורה המשני מחליט לעזוב) או להגלות (כשההורה העיקרי גוזר גלות על בן זוגו ומרחיקו שלא מרצונו ממשפחתו הגרעינית). כשההורה המשני החלש גוזר על עצמו גלות - הוא מעולל זאת לעצמו במו ידיו, אך כשההורה העיקרי החזק משליך את החלש וגוזר עליו גלות - הוא מעולל בזאת להורה ילדיו עוול נורא. ידו במעל. בוודאי שאינו יכול לרחוץ בניקיון כפיו.
<div>ההורה המשני חרד —</div> <div>אל תשליכני !</div>