SiteName=Zugiut
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > משבר בזוגיות >

ההורה המשני חרד —

<div>ההורה המשני חרד —</div> <div>אל תשליכני !</div>

ההורה המשני חרד —
אל תשליכני !

על כתפי ההורה העיקרי, לב ליבה של המשפחה הגרעינית, מוטלת חובה מוסרית עודפת לשמור על הקן, שהרי בחזקתו יישארו הילדים (ילדי הזוג יגורו אצל ההורה העיקרי לבדו ובהמשך, עם/ אצל בן זוגו החדש), כאשר ישקול אם להדיח את בן זוגו ולהרחיקו מעליו וגם מלב משפחתו שלו, אותה הקים הפליט בתום לב ובלי חשש, שיום יבוא, ממנה הוא יושלך וחייו יישטפו בגל צונמי אכזרי.


ההסבר על תוכן עמוד 6 מצוי במקטע 00:18:59 - 00:14:52
בפרק הכחול ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
<div>ההורה המשני חרד —</div> <div>אל תשליכני !</div>

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

מכון "לה-וידה" מודה לך על פנייתך