צור קשר
נושאים
צור קשר
שלח
שלח
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > פוריות מנטלית >

אימהיים שזהו רצונם —

<div>אימהיים שזהו רצונם —</div> <div>להיות חד הוריים.</div>

אימהיים שזהו רצונם —
להיות חד הוריים.

ישנם גם נשיים ואימהיים והללו הולכים ומתרבים, הבוחרים להיות חד־הוריים, היות ורק כך בכוחם למנוע התערבות של הורה נוסף בגידול הילדים (בחזקת — ״לא מדובשו ולא מעוקצו״). הללו בחרו בהקמת משפחה חד הורית חרף הקושי שבדבר, כי רק כך הילדים יהיו שלהם ורק שלהם באופן בלעדי. ישנם גם נשיים ואימהיים (והללו הולכים ומתרבים), שבלית ברירה נעשו חד־הוריים חרף הקושי שבדבר, בכדי לממש את הורותם ויהי מה. חלקם מצליחים דווקא בהמשך להדביק לקן המשפחתי בן זוג.


ההסבר על תוכן עמוד 5 מצוי במקטע 00:14:52 - 00:12:54
בפרק הכחול ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
נשים רבות משלמות כמעט כל מחיר למען תצלח בן ההפריה, ושההריון יקלט סוף-סוף  ברחמן. ההריון אמנם פיזיולוגי, אך נדרשת לו גם קרקע מנטלית (רצון עז עם מוכנות נפשית), המצמיחה הריון והורות. בימינו מתוך היות הנשים דעתניות, עצמאיות ומוצלחות, הן חוששות להיות נשיות ולאבד את עצמאותן בקרבתו של גברי חזק ו/או מיושן, או שהן חשות, שגברי כזה אינו יכול להכיל אותן. כך או כך, אלה נותרות לרוב בגפן. עקרונית, אין ספק שזוג הורים טובים יותר מהורה יחיד לילדים, בבחינת - "טובים השניים מן האחד", אפילו אם הללו אינם מסונכרנים זה עם זה. יחד עם זאת, בהחלט יתכן, שהורה יחיד עדיף על פני זוג הורים מסוכסכים, הנאבקים זה בזה. הילדים זקוקים לאהבת ההורים החמה והגלויה זה לזה, לא פחות ואפילו יותר, משהם נזקקים לאהבה של כל אחד מהוריהם לעצמם.
<div>אימהיים שזהו רצונם —</div> <div>להיות חד הוריים.</div>