SiteName=Zugiut
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > פוריות מנטלית >

אימהיים שזהו רצונם —

<div>אימהיים שזהו רצונם —</div> <div>להיות חד הוריים.</div>

אימהיים שזהו רצונם —
להיות חד הוריים.

ישנם גם נשיים ואימהיים והללו הולכים ומתרבים, הבוחרים להיות חד־הוריים, היות ורק כך בכוחם למנוע התערבות של הורה נוסף בגידול הילדים (בחזקת — ״לא מדובשו ולא מעוקצו״). הללו בחרו בהקמת משפחה חד הורית חרף הקושי שבדבר, כי רק כך הילדים יהיו שלהם ורק שלהם באופן בלעדי. ישנם גם נשיים ואימהיים (והללו הולכים ומתרבים), שבלית ברירה נעשו חד־הוריים חרף הקושי שבדבר, בכדי לממש את הורותם ויהי מה. חלקם מצליחים דווקא בהמשך להדביק לקן המשפחתי בן זוג.


ההסבר על תוכן עמוד 5 מצוי במקטע 00:14:52 - 00:12:54
בפרק הכחול ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
<div>אימהיים שזהו רצונם —</div> <div>להיות חד הוריים.</div>

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

מכון "לה-וידה" מודה לך על פנייתך