SiteName=Zugiut
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > זוגיות הורית >

מעמדו של ההורה המשני

מעמדו של ההורה המשני

מעמדו של ההורה המשני

על ההורה העיקרי מוטלת חובה מוסרית מיוחדת לדאוג ואף להיות חרד לשלום היחסים של ההורה המשני עם ילדיו. עליו לעודד את ילדיו להתקרב אל ההורה המשני, להפליג בשבחו ולרוממו בפני ילדיו. ככל שמעמדו של ההורה המשני במשפחה יתחזק, כך מחוייבותו למשפחתו תתחזק. ישנם הורים עיקריים, שיגדילו לעשות ואף יכתירו את ההורה המשני כראש המשפחה. זהו מעמד סמלי בעיקרו, שאינו מפר את השוויון המקודש.


ההסבר על תוכן עמוד 20 מצוי במקטע 01:30:51 - 01:27:05
בפרק הכחול ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
מעמדו של ההורה המשני

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

מכון "לה-וידה" מודה לך על פנייתך