SiteName=Zugiut
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > חשק / תיאבון מיני >

הרעבים למין — ה״סועדים״

הרעבים למין — ה״סועדים״

הרעבים למין — ה״סועדים״

מהו רעב מיני ? צורך פיזי (בהרגשה — כמעט צורך קיומי) ״לאכול״, שאם לא כן — ימות ה״סועד״ ברעב. כאשר ל״סועדים״ ישנה ההזדמנות לעשות אהבה, לא בקלות יוותרו עליה. רעבונם המיני של הסועדים אינו תלוי חשק (אם מתחשק או שלא מתחשק). רעבונם של הסועדים דווקא גובר, כשהמין זמין להם יותר. טרדות היום, התלאות והדאגות רק מחזקים את הצורך במין אצל הסועדים, היות והם מוצאים במין פורקן נהדר, המקל על נפשם ואף מביא מזור לגופם.


ההסבר על תוכן עמוד 3 מצוי במקטע 00:18:28 - 00:16:44
בפרק הצהוב ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
הרעבים למין — ה״סועדים״

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

מכון "לה-וידה" מודה לך על פנייתך