/
x
פייסבוק אינו מגיב לבקשה שלך מכאן. נא להזין כאן כתובת מייל פעילה.
נא שילחו לי קישור כניסה אישי
הזינו את הדואר האלקטרוני חוקי

זכויות הרישום והתשלום לקורס
הכשרת יועצי זוגיות והורות זוגית.

משלמים במהלך הלימודים
ב - 6 תשלומים חודשיים שווים
(מבלי לתפוס את מסגרת האשראי)
7,020 ש"ח = 6 * 1,170 ש"ח בלבד
כל תש' משודר או משולם בנפרד בכ"א או באפליקציה או בהעברה לחשבון, ולכן הסכום הכולל לא תופס את מסגרת האשראי וגם אין לך התחייבות להתמיד בתשלומים ואת רשאית להפסיק לשלם.... לפתוח עד הסוף

הקורסים שלנו מוכרים, כקורסי רשות
לעובדי הוראה בשנת שבתון,
בהיקף של ארבע שעות שבועיות.​