/
x
פייסבוק אינו מגיב לבקשה שלך מכאן. נא להזין כאן כתובת מייל פעילה.
נא שילחו לי קישור כניסה אישי
הזינו את הדואר האלקטרוני חוקי

הדיסקים שלנו ייעודיים. יש להם תכלית.
הם נועדו לתת מענה מנטלי למצוקות שונות.

מהם גלי בטא וגאמא (במוח) והאם יש להם השפעה על מצב הרוח ?
 
ראוי לתאר את קצב גלי המוח של האדם, כקצב סיבובי מנוע לדקה (הסל"ד). חיונית לרוח האדם מערכת קרור, בדיוק כפי שהיא חיונית למנוע. להנחיה של דימיון מודרך, המלווה במוזיקה מדיטיטאטיבית, ישנה השפעה דרמטית על קצב גלי המוח ובמהירות הינה מתייצבת על קצב אלפא ואפילו טתא. עם הזמן האדם לומד לשלוט בעצמו על קצב גלי המוח ולהיות בתדר אלפא, גם כאשר הוא נמצא בעבודה, בתוך אתגר מלחיץ או אפילו בסכנה. בתחילת תהליך הפיתוח של היכולת האישית לשלוט בטמפרטורה של הנפש, כך שתהיה ממוזגת ומיוצבת, צריך פשוט להתמסר על בסיס יומי לדיסקים שלנו. במקביל ובהמשך, כדאי ללמוד להשתמש בכלים מנטליים - NLP.
תקציר המידע המדעי
המידע להלן, מתייחס בעיקר לבני האדם, שעדיין לא זכו לפתח את 
היכולת האישית לשלוט בטמפרטורה של הנפש, כך שתהיה ממוזגת ומיוצבת.
חילקו את התדר של הפעילות החשמלית של המוח לחמישה טווחים, הנמדדים בהרץ : בטא, אלפא, טתא, דלתא וגמא.
דלתא - 0.5 עד 4 הרץ. מינימום פעילות מוחית - במצב שינה עמוקה.
טתא - 4 עד 7.5 הרץ. שינה קלה, שנת חלום וכן בעת מדיטציה נטולת מחשבות עמוקה.
אלפא - 7.5 עד 14 הרץ. במצב רגיעה.
בטא - 14 עד 40 הרץ. במהלך פעילות שגרתית.
גמא - מעל 40 הרץ. לזמנים קצרים. מצבי נפש אינטנסיביים. רוגשים. סוערים. קשים. משלהבים וכו'.
בתדרים הנמוכים חלה ירידה בהפרשת המוליך העצבי סרוטונין.
בתדרים הגבוהים חלה עליה ברמות הסרוטונין ובנוסף מופרש המוליך העצבי דופמין.