/
x
פייסבוק אינו מגיב לבקשה שלך מכאן. נא להזין כאן כתובת מייל פעילה.
נא שילחו לי קישור כניסה אישי
הזינו את הדואר האלקטרוני חוקי
יעד חברתי ראשון במעלה
 
  • להנחיל בחברה את מדע יחסי החסד - הדיפרנציולוגיה.
  • להוציא לאור את עולמו הפנימי, המורכב, העשיר והנחבא של כל טווח הטבע המיני מנטלי של האדם.
  • לאחד את כלל בני האדם, כשווי ערך אנושי וכבוד עצמי ללא תלות בהבדלים הגלויים והנסתרים.
  • לאמן חפצי זוגיות רומנטית לראות ולזהות רק טובי לב ומזג, כאטרקטיביים, הראויים לאהבתם.
  • להכשיר בני זוג, כנהגים של זוגיות רומנטית, הנוהגים בכבוד, באצילות ובנדיבות בבני זוגם.
  • לעצור את סחף קריעת המשפחות, מתוך בחירה בחיזוק יסודות הזוגיות הרומנטית, כבני ברית אמיצה.