SiteName=Zugiut
פייסבוק אינו מגיב לבקשה שלך מכאן. נא להזין כאן כתובת מייל פעילה.
נא שילחו לי קישור כניסה אישי
הזינו את הדואר האלקטרוני חוקי
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > מודעות זוגית >

מודעות זוגית

מודעות זוגית

מודעות זוגית

עם הזמן מתפתחת אצל כל אחד מבני הזוג מודעות חדשה, רחבה יותר, החורגת מגבולות העצמי ומכסה את הגוף השלם — תחילתה בגוף הגרעיני הזוגי (לרבות בני משפחותיהם של בני הזוג) ובהמשך תקיף המודעות הזוגית גם את הילדים, שהזוגיות הולידה. המודעות הזוגית מתהווה מתוך הכרות עמוקה, מהותית ופרטנית ככל האפשר של כל הנפשות המשתתפות במרחב הזוגי בכלל ושל בן הזוג בפרט. למען שלום הזוגיות, יקח על עצמו בעל המודעות הזוגית המפותחת יותר, להיות דומיננטי ומשפיע יותר על המשפחה כולה ועל הזוגיות בפרט.


ההסבר על תוכן עמוד 17 מצוי במקטע 1:26:55 - 1:24:13
בפרק האדום ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
מודעות זוגית

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

<