/
x
פייסבוק אינו מגיב לבקשה שלך מכאן. נא להזין כאן כתובת מייל פעילה.
נא שילחו לי קישור כניסה אישי
הזינו את הדואר האלקטרוני חוקי

Full package
קורס זוגי - מהות הזוגיות

קורס זוגי לזוגיות, להורות זוגית ולמשפחה
(במדיה), מפי מרצים בינ"ל. הלימוד מעמיק
ומאמן במיומנויות הקשר הזוגי בכל רבדיו.
מעניין... ומה אקבל ?..
הקורס הזוגי מתבסס על הספר "מהות הזוגיות".
בכל עמוד פס קול וסרטון וידאו של הסברים,
המבטיחים לך הפנמה עמוקה ומלאה.
קורס זוגי - ידיעת הזוגיות - מהות הזוגיות