SiteName=Zugiut
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > חלוקת תפקידים בזוגיות >

לנהל את הזוגיות

<div>לנהל את הזוגיות</div> <div>מתוך שליחות.</div>

לנהל את הזוגיות
מתוך שליחות.

בהחלט יתכן, שבן זוג אחד ירגיש, כמי שמנהל את הזוגיות. אם אומנם כך הדבר, זוהי למעשה ההוכחה, שהוא זה, המוכשר יותר לנהל את הזוגיות. אין פרוש הדבר, שבן זוגו לוקה בחוסר עניין או שהוא חלילה עצלן. פשוט מאוד — טובת הזוגיות היא זו שדורשת זאת ממנו. על המנהל של הזוגיות למלא את תפקידו ברצון ומתוך שליחות. חלילה שימלא את תפקידו בחוסר רצון, כאילו יצא ״פרייר״.


ההסבר על תוכן עמוד 18 מצוי במקטע 1:29:30 - 1:26:55
בפרק האדום ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
<div>לנהל את הזוגיות</div> <div>מתוך שליחות.</div>

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

מכון "לה-וידה" מודה לך על פנייתך