SiteName=Zugiut
פייסבוק אינו מגיב לבקשה שלך מכאן. נא להזין כאן כתובת מייל פעילה.
נא שילחו לי קישור כניסה אישי
הזינו את הדואר האלקטרוני חוקי
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > משבר בזוגיות >

חיבלת בזוגיות —

<div>חיבלת בזוגיות —</div> <div>אבדה הזוגיות —</div> <div>אבדו זכויותיך !</div>

חיבלת בזוגיות —
אבדה הזוגיות —
אבדו זכויותיך !

כאשר חוקת הזוגיות הופרה באופן כרוני, אין מנוס מההכרה באין ברירה — פרידה וגירושין כפויים. זאת חרף הרצון הכן והכוונה השלמה לאחות כל קרע בין בני זוג, למען יתמידו באהבתם, בזוגיותם ובמשפחתם המאוחדת. שהרי הפרתה החוזרת של חוקת הזוגיות, מעידה כאלף עדים שלשניים אין זוגיות. הללו כבר אינם בני זוג. אהבתם הושחתה, אם אי פעם בכלל התקיימה. די שאחד מבני הזוג עובר את גבול ההפרה הנדירה (מעל הספק הסביר) של חוקת הזוגיות ובזאת הינו שולל מעצמו את הזכות לאהבה רומנטית ולזוגיות. אסור להישאר איתו במערכת יחסים זוגית, שביסודה הינה מזיקה והרסנית )להבדיל מזוגיות קשה ומאתגרת, שפירותיה לא יאחרו לבוא, חרף המחלוקות, אי ההתאמה, הקשיים, הכשלים והמכשולים(. חרף המשבר העמוק, שסופו ידוע מראש — פרידה וגירושין, עדיין מחויבים השניים, בעת המשבר ועד עולם, לקיים את זוג חוקי היסוד, שהרי בלעדיהם לא היו נקשרים כלל בברית הזוגיות.


ההסבר על תוכן עמוד 3 מצוי במקטע 00:25:55 - 00:17:57
בפרק הסגול ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
<div>חיבלת בזוגיות —</div> <div>אבדה הזוגיות —</div> <div>אבדו זכויותיך !</div>

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

<