SiteName=Zugiut
סגור
פייסבוק אינו מגיב לבקשה שלך מכאן. נא להזין כאן כתובת מייל פעילה.
נא שילחו לי קישור כניסה אישי
הזינו את הדואר האלקטרוני חוקי
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > משבר בזוגיות >

הסכנה לזוגיות —

<div>הסכנה לזוגיות —</div> <div>האגוצנטריות.</div>

הסכנה לזוגיות —
האגוצנטריות.

הסכנה לזוגיות נובעת מאבדן האמונה בה ובעתיד המשותף, ומתוך כך נעשים המשגים — כל צד מרוכז מאד בעצמו, עסוק באגו הפגוע שלו… מתחשבן, נתתי יותר… קיבלתי פחות… נזרקות מילים רעות — קשות — פוגעות. הלב סגור. פצוע. זהו בור חלקלק וטובעני, האורב לכל זוג. מהמקום הזה קשה מאוד לצאת. על פניו — אין דרך חזרה. היות והאמונה אבדה והמאמץ נראה גדול — מרימים ידיים וקוטלים את הזוגיות.


ההסבר על תוכן עמוד 5 מצוי במקטע 00:32:48 - 00:29:32
בפרק הסגול ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
<div>הסכנה לזוגיות —</div> <div>האגוצנטריות.</div>

שי למגדלי הזוגיות קטע מהספר הדיגיטלי
"מהות הזוגיות"

<