SiteName=Zugiut
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > משבר בזוגיות >

הסכנה לזוגיות —

<div>הסכנה לזוגיות —</div> <div>האגוצנטריות.</div>

הסכנה לזוגיות —
האגוצנטריות.

הסכנה לזוגיות נובעת מאבדן האמונה בה ובעתיד המשותף, ומתוך כך נעשים המשגים — כל צד מרוכז מאד בעצמו, עסוק באגו הפגוע שלו… מתחשבן, נתתי יותר… קיבלתי פחות… נזרקות מילים רעות — קשות — פוגעות. הלב סגור. פצוע. זהו בור חלקלק וטובעני, האורב לכל זוג. מהמקום הזה קשה מאוד לצאת. על פניו — אין דרך חזרה. היות והאמונה אבדה והמאמץ נראה גדול — מרימים ידיים וקוטלים את הזוגיות.


ההסבר על תוכן עמוד 5 מצוי במקטע 00:32:48 - 00:29:32
בפרק הסגול ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
<div>הסכנה לזוגיות —</div> <div>האגוצנטריות.</div>

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

מכון "לה-וידה" מודה לך על פנייתך