SiteName=Zugiut
פייסבוק אינו מגיב לבקשה שלך מכאן. נא להזין כאן כתובת מייל פעילה.
נא שילחו לי קישור כניסה אישי
הזינו את הדואר האלקטרוני חוקי
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > מודעות זוגית >

בזוגיות אין מקום לטיפוח אגו

<div>בזוגיות אין מקום לטיפוח אגו</div> <div>עצמי, אלא לטיפוח אגו הדדי.</div>

בזוגיות אין מקום לטיפוח אגו
עצמי, אלא לטיפוח אגו הדדי.

גם האגו של כל אחד מבני הזוג מהווה מכשול נפיץ ליחסים ולכושרם להכיל זה את זה. לרוב נדרש וויתור ברור על האגו למען ההכלה. בזוגיות אין מקום לטיפוח אגו עצמי, אלא לטיפוח אגו הדדי. רבים מעידים על קושי גדול לוותר על האגו, היות שכבודם נפגע. במאמר מוסגר על האגו — אדם, שמידת הענווה נר לרגליו, פועל מתוך מודעות לאגו שלו, שולט בו, מאזן אותו ולא עבד שלו. למידת הענווה, המתבטאת בהפנמה מודעת, השפעה מכרעת על מערכות היחסים בין בני אדם.


ההסבר על תוכן עמוד 6 מצוי במקטע 00:37:54 - 00:32:48
בפרק הסגול ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
<div>בזוגיות אין מקום לטיפוח אגו</div> <div>עצמי, אלא לטיפוח אגו הדדי.</div>

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

<