SiteName=Zugiut
פייסבוק אינו מגיב לבקשה שלך מכאן. נא להזין כאן כתובת מייל פעילה.
נא שילחו לי קישור כניסה אישי
הזינו את הדואר האלקטרוני חוקי
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > קשיים טבעיים בזוגיות >

קשיים טבעיים —

<div>קשיים טבעיים —</div> <div>להתעלות מעליהם.</div>

קשיים טבעיים —
להתעלות מעליהם.

אין לקבל התנהגות פסולה. להבדיל מהתנהגויות פסולות, אותן חשוב וחיוני לתקן, ישנם קשיים טבעיים, המובנים בזוגיות כדרך הטבע, מהם כל זוג סובל, אותם לא חשוב ואולי גם לא ניתן לתקן. לא ניתן לחמוק מהם וגם אם ניתן היה — לא כדאי. הזוג חווה את הקשיים, כבעיות אקוטיות. בתחושתם — ״אי אפשר להמשיך כך…״. התסכול והמירמור גוברים והסכנה מוחשית להסקת מסקנות פזיזות ולמעשים פזיזים. תחושתם טעות ביסודה הנעוצה באי הבנתם, תפיסתם, גישתם והתייחסותם לעצם הדברים. אסור לייחס לקשיים הטבעיים השפעה מזיקה ומקלקלת. יש לייחס לקשיים הטבעיים ערך חיובי הבונה ומעצב את בני הזוג. עד שיעלה בידם להתעלות מעל הקשיים הטבעיים, חיוני להם להסתגל בטוב.


ההסבר על תוכן עמוד 11 מצוי במקטע 00:55:46 - 00:49:53
בפרק הסגול ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
<div>קשיים טבעיים —</div> <div>להתעלות מעליהם.</div>

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

<