SiteName=Zugiut
סגור
פייסבוק אינו מגיב לבקשה שלך מכאן. נא להזין כאן כתובת מייל פעילה.
נא שילחו לי קישור כניסה אישי
הזינו את הדואר האלקטרוני חוקי
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > התאמה מינית >

יחסי המין

<div>יחסי המין</div> <div>בהבדלי התייחסות ניכרים.</div>

יחסי המין
בהבדלי התייחסות ניכרים.

הרעב המיני אל מול הצימאון לאינטימיות (יחסי מין — רק כשמתחשק)
  • ציר (סקלת) הרעב המיני — ראשיתו בהעדר קבוע של תחושת רעב מיני וסופו בתחושת רעב מיני תמידי. רעבים למין — הללו שרעבונם המיני הממוצע ממוקם על הציר, מהמרכז ועד סופו.
  • ציר הצמא לאינטימיות — ראשיתו בתחושת קבע שטוב לבד וסופו בתחושת צימאון תמידי לאינטימיות. צמאים לאינטימיות — הללו שצימאונם הממוצע לאינטימיות ממוקם על הציר, מהמרכז ועד סופו. התייחסותם השכיחה למין — שאלה של חשק. רק אם מתאים. המין מותנה בהתניות רבות.
  • אי התאמה מינית, הינה מובנית בבסיס הזוגיות, אצל זוגות רעבים למין עם צמאים לאינטימיות.


ההסבר על תוכן עמוד 2 מצוי במקטע 00:16:44 - 00:09:52
בפרק הצהוב ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
<div>יחסי המין</div> <div>בהבדלי התייחסות ניכרים.</div>

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

<