SiteName=Zugiut
סגור
פייסבוק אינו מגיב לבקשה שלך מכאן. נא להזין כאן כתובת מייל פעילה.
נא שילחו לי קישור כניסה אישי
הזינו את הדואר האלקטרוני חוקי
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > רומן רומנטי >

השותים מחוזרים ונחשקים.

השותים מחוזרים ונחשקים.

השותים מחוזרים ונחשקים.

אמנם כולם חשים צורך להרגיש סקסיים מוחמאים, מחוזרים ונחשקים, אך גם בעניין זה יש הבדל ניכר בין ה״סועדים״ ל״שותים״. השותים חשים סקסיים ומוחמאים, מחוזרים ונחשקים כדבר מובן מאליו היות שהסועדים משחרים לפתחם. לרוב הם אינם חשים כך כלפי בני זוגם. כך יוצא, שרוב הסועדים אינם חשים מושכים ובוודאי לא נחשקים אפילו לא בעיני בני זוגם. תחושתם זו מעצימה את הפער הגדול מלכתחילה ביחס הצדדים למין ומכבידה מאוד על הזוגיות עד כדי פרידה.


ההסבר על תוכן עמוד 9 מצוי במקטע 00:37:40 - 00:36:06
בפרק הורוד ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
השותים מחוזרים ונחשקים.

שי למגדלי הזוגיות קטע מהספר הדיגיטלי
"מהות הזוגיות"

<