SiteName=Zugiut
סגור
פייסבוק אינו מגיב לבקשה שלך מכאן. נא להזין כאן כתובת מייל פעילה.
נא שילחו לי קישור כניסה אישי
הזינו את הדואר האלקטרוני חוקי
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > תקשורת זוגית >

חיוני להבין ומתוך כך לשחרר,

חיוני להבין ומתוך כך לשחרר,<br />כי בן הזוג פשוט אינו יכול<br />לראות את הדברים כמונו.

חיוני להבין ומתוך כך לשחרר,
כי בן הזוג פשוט אינו יכול
לראות את הדברים כמונו.

מתוך היות בני הזוג שונים כל־כך, גם התייחסותם לדברים שונה לגמרי. כאשר לאחד עניין מסויים ברור מאליו (אמרתי לו 1,000 פעם), לשני קשה לקלוט. לא באמת מתחבר. הדרך היחידה לחיות בזוגיות בריאה — זה להבין שבן הזוג לא יכול לראות את הדברים כמונו ולשחרר. כל התסכול והכעס מיותרים. אינם מוצדקים. לא ניתן ולא צריך לתקן זאת. זה לא מקולקל, נהפוך הוא. ככה זה עובד וטוב שכך. לאמיתו של דבר, גם בעניין זה אנו משלימים זה את זה. נקודת המבט של השניים בוודאי רחבה שבעתיים מנקודת מבט צרה אחת. זה רק לטובה. זוגות רבים נקלעים לוויכוחים מרים, כמעט בכל נושא. פרשנות שלילית של העניין מפרקת זוגות רבים.


ההסבר על תוכן עמוד 18 מצוי במקטע 01:25:46 - 01:19:48
בפרק הכתום ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
חיוני להבין ומתוך כך לשחרר,<br />כי בן הזוג פשוט אינו יכול<br />לראות את הדברים כמונו.

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

<