SiteName=Zugiut
סגור
פייסבוק אינו מגיב לבקשה שלך מכאן. נא להזין כאן כתובת מייל פעילה.
נא שילחו לי קישור כניסה אישי
הזינו את הדואר האלקטרוני חוקי
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > רומנטיקה >

האהבה הרומנטית והמינית

האהבה הרומנטית והמינית<br />הינה הדבק האמיתי של הזוגיות.

האהבה הרומנטית והמינית
הינה הדבק האמיתי של הזוגיות.

לא די באהבה ממש כפי, שלא די בכוונות טובות. אך זוגיות בלי אהבה רומנטית פשוט לא תיתכן, ולכן חרף השונות והבדלי ההתייחסות המהותיים למין ולרומנטיקה ולמרות שאין תקנה ומזור לטבעם של הדברים, מהווה האהבה הרומנטית והמינית את הדבק האמיתי, הקושר את בני הזוג זה לזה בלב ובנפש והופך את שני האינדבידואלים לגרעין אחד, המייסד משפחה אחת גדולה.


ההסבר על תוכן עמוד 11 מצוי במקטע 00:41:47 - 00:39:27
בפרק הצהוב ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
האהבה הרומנטית והמינית<br />הינה הדבק האמיתי של הזוגיות.

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

<