SiteName=Zugiut
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > המשפחה בבית חם >

הזוגיות מובילה

<div>הזוגיות מובילה</div> <div>את האדם להגשים</div> <div>את הטוב ואת החשוב.</div>

הזוגיות מובילה
את האדם להגשים
את הטוב ואת החשוב.

אש האהבה בכוחה לשרוף, אולם בלעדיה — שממת קיפאון חסרת חיים. האהבה מהווה מרכיב יסודי בבריאות הגוף והנפש. האהבה הוכיחה עצמה ככוח השראה פואטי ונתפסת בפיזיקה הרוחנית, כבעלת זיקה ישירה לחכמה ולאמת. חכמת האהבה הינה השתקפות של אהבת החכמה — הפילוסופיה. לאהבה המתבטאת בזוגיות בריאה יש תפקיד מפתח מרכזי בחיי האדם. הזוגיות מועילה, מיטיבה ומובילה את האדם בהקשרים שונים אל הטוב והיפה. לאהבה כוח ריפוי. גישה אוהבת הינה דרך חיים — זו גישה לחיים — לבוא אל החיים בלב פתוח, אוהב ומאמין.


ההסבר על תוכן עמוד 21 מצוי במקטע 1:22:53 - 1:18:57
בפרק הירוק ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
<div>הזוגיות מובילה</div> <div>את האדם להגשים</div> <div>את הטוב ואת החשוב.</div>

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

מכון "לה-וידה" מודה לך על פנייתך