SiteName=Zugiut
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > אהבה תבונית >

הפנטזיה אינה ממשית.

<div>הפנטזיה אינה ממשית.</div> <div>האטרקטיבי הינו ממשי.</div>

הפנטזיה אינה ממשית.
האטרקטיבי הינו ממשי.

הפנטזיה הינה קליפה ריקה. הקנקן ריק או שתוכנו נמצא בסתירה להבטחת הקנקן. להבדיל מהאטרקטיבי, הפנטזיה אינה ממשית. הפנטזיה בבסיסה שקר, מצג שווא, סיפורים בלי כיסוי. הקשר בינה לבין המציאות לא ברור ומתעתע. ממש כמו בסרטים. האדם המגלם בעיני מחזרו את הפנטזיה שלו, מודע לכך ומתוך כך לא ימצא עניין בקשר מושרש ויסתפק בקשר חולף. לעומתו האטרקטיבי ממשי — האמת בבסיסו. הכל אמת. תוכו כברו. התוכן נמצא נאמן למוצהר על גבי האריזה. מגרעותיו ידועות למפרע כהווייתן. איתו ניתן לפתח קשר מושרש.


ההסבר על תוכן עמוד 2 מצוי במקטע 00:19:35 - 00:11:18
בפרק הירוק ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
<div>הפנטזיה אינה ממשית.</div> <div>האטרקטיבי הינו ממשי.</div>

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

שלח
שלח