SiteName=Zugiut
צור קשר
נושאים
ייעוץ ואימון זוגי לזוגיות > זוגיות הורית >

מלחמת ההורים

<div>מלחמת ההורים</div> <div>על גבם של ילדיהם</div> <div>מהווה פיגוע חבלני.</div>

מלחמת ההורים
על גבם של ילדיהם
מהווה פיגוע חבלני.

ילדים זקוקים לאהבה, לטיפול, לחינוך ולגבולות. המטרה — שייהנו מילדות מאושרת ובבגרותם יהיו בני אדם (מוסריים וערכיים), בריאים בגופם ובנפשם, עצמאיים ומועילים לחברה. כולם מאוחדים בידיעה, שהילדים זקוקים לאהבה, לטיפול, לחינוך ולגבולות. למרבה הצער, ישנם הורים, שאינם אוהבים כלל את ההורה שלצידם ואפילו נלחמים בו. במקרים החמורים במיוחד מלחמתם ניטשת בשל אהבתם לילדיהם ועל גביהם. הללו דווקא מחבלים באושרם של ילדיהם.


ההסבר על תוכן עמוד 7 מצוי במקטע 00:42:05 - 00:37:54
בפרק הסגול ב"המדריך בווידאו למשתמשים בזוגיות"
<div>מלחמת ההורים</div> <div>על גבם של ילדיהם</div> <div>מהווה פיגוע חבלני.</div>

שיר"ז - שיחת יעוץ ראשונה זוגית. בשיחה טלפונית המתוזמנת מראש,
שיחת אבחון מקצועי עם יועץ מומחה ליחסי זוגיות והורות זוגית.
השירות מסובסד וניתן חינם לכלל הציבור. 03-5757629 / 052-8767822

שלח
שלח